12ТРВЕ-1.6 ( от -30°С до +10°С )

12ТРВЕ-1.6 ( от -30°С до +10°С )

SKU: 282