12ТРВЕ-2,5 ( от -30°С до +10°С )

12ТРВЕ-2,5 ( от -30°С до +10°С )

SKU: 285