12ТРВ-25 ( от -30°С до +10°С )

12ТРВ-25 ( от -30°С до +10°С )

SKU: 288