12ТРВ-100 ( от -30°С до +10°С )

12ТРВ-100 ( от -30°С до +10°С )

SKU: 290