22ТРВ-16 ( от -20°С до +20°С )

22ТРВ-16 ( от -20°С до +20°С )

SKU: 291